Hui vint de setembre del dos mil set,ha sigut un dia bastant llarg,perqué a l´institut hem eixit a l´ultima hora i a més com és el tercer dia hem anat,ja hem començat el transcurs habitual del curs.Tots els professors, en les diferents matéries s´han presentat, i ens han explicat de qué tracta cada matéria.
Aquest curs l´he començat amb el nerviosisme típic de tots els començaments d´altres cursos,peró aquest amb un toc més especial,ja que aquest curs podem dir que ens juguem la nostra vida professional en el futur,perqué aquest any és segon de batxiller, i al final del curs hem de fer el famós selectiu,i aquesta prova és molt dura, perqué són examens de totes les matéries, i de tot el llibre.