ROCÍO SC - 22C
EL DIARI PERSONAL
Un altre dia de la meua vida estic aci davant teua,hui no tinc molt que dirte peró no puc faltar a la meua cita.
Em trobe un poc cansada perque és l´ultima hora del mati,i no tinc moltes ganes de fer res,amb les meues amigues el temps passa més rápid s´anomen:Esther,Alba i Isa,són les millors.
Aquest any estem un poc desil-lusionades amb la classe perqué som molts.Per ara tots és trobem distants.Jo espere que tot millore amb el temps.
Per altra part he de dir-te que la majoria de professors no els conec,peó,com sempre les asignatures totes són "molt fáciles"des del seu punt de vista.Ja vorem com són en realitat.Aquest text tracta de l'interes i l'aprenentage escolar diu que fins als 14 anys el grau d'inteligencia compta molt.També parla d'altres temps que els fills/alumnes eren bombardegats amb l'exigència, aixo va fer que coses com la disciplina i l'ordre patiren el descredit pedagógic amb aquestos cambis els estudiants van guanyar molta llibertat.
Fent referencia a altres temps en algunes escoles progresistes van rebaixar la importáncia de l'ordre i altres valors com la llibertat,no tan sols serveix els jovens mes dotats,si no els més intel·ligents no malbarint les seues posibilitats.Peró la importancia de l'ordre i de la voluntat no es nomes visible en l'ambit escolar,també en ámbits a temes com l'emigració.
Per aquest motiu podem dir que ara a l'actualitat llocs importants estan ocupats per gent foraster, peró amb esfoç i lla intel·ligéncia es pot amb tot.