Preguntes per a elaborar el comentari sobre el llibre Els llenguatges de Pao, de Jack Vance


1.-Quina actitud mostra l’autor del llibre enfront de les deficiències mentals? (p 79)
2.-Quin sistema numèric tenen els paonesos?
3.-Quins tòpics es comenten sobre els diferents caràcters de la gent de PAO? (p.40)
4.-Quins són els poders d’un dòmine? (p.49)
5.-Què és l’Institut de desintegració? (p.50-51)
6.-Qui és Eban Buzbek? (p.56-57)
7.-Quins són els poders de Lord Palafox? (p. 67)
8.-Quins són els motius de la visita de Bustamonte ca Lord Palafox? Què li demana? Quina és la resposta de Lord Palafox? (p.78)
9.-Com és la vida a l’Institut de Desintegració? Quins hàbits, costums i creences tenen? De què viuen a desintegració? (p. 79)
10.- Quin és el pla de Palafox per a ajudar a Bustamonte i als paonesos, consistent a canviar-ne la psicologia bàsica? (p. 81-87)
11.-De quina manera vol controlar Palafox les tres societats paoneses que crea? (p.86)
12.- Com és la vida de Beran a Desintegració? Què estudia a l’Institut? (p. 91)
13.- Quins són els temes de conversa i com són les relacions dels estudiants de Desintegració? (p.92)
14.- En què es basava el prestigi dels homes a Desintegració? (p.93)
15.- Qui són: Ercole Paraio, Gitan Netsko, Beran de Panasper, Bustamonte, Lord Palafox, Eban Buzbek, Fanquiel, Aiello, (Comenta’n només quatre dels vuit).
16.- Quines consideracions fa Finisterle, fill de Palafox i jove profesor de l’Institut de Desintegració, al voltant de l’aprenentatge de tres llengües? (p. 120)
17.- Explica qui fa servir cada una d’estes tres llengües: valeanta, tecnicanta i cogitanta. (p.125)
18.-Què succeeix a Pao durant els anys que està Beran a Desintegració?
19.- Com és la vida i com són els xiquets de l’Escola del Progrés a Cloeopter, on Ercole Paraio és enviat de traductor / coordinador? (p. 136 i seg.)
20.- Com és la vida dels valeants, quins valors i costums tenen? A què equivalen en la nostra societat? (p. 147)
21.-Quan, com i per què assassina Beran a Bustamonte? (p.175)
22.-Què ha passat perquè Beran prenga possessió del tro de PAO? (pàg. 177)
23.-Què és el pastitx? (p. 200)
24.- De què tracta la conversa final d’Esteban Carbone amb Beran? (p. 237-241)
25.- Redacta tu una pregunta que faries sobre la teua lectura i respon-la.

Les respostes podeu trobar-les al nou wiki: http://llenguatgesdepao.wikispaces.com