ALBA RICOQUE - 22C
DIARI
soc una alumna del I.E.S Joanot martorell us vaig a escriure el primer full del meu diari:
Hui començe el meu diari .És el tercer dia que estic en e institut en segon de batxiller , la veritat és que la meua classe me desagrada . Aixo que mes m'agrada que estic amb el "cuarteto de la muerte" , aquest nom el va posar el mestre de matemátiques l'any passat, aixó consta de cuatre persones Rocio,Esther i jo, sempre em sentem juntes a classe i som amigues a més sempre esten de broma entre nosaltres. En la meua classe esta molts companys del col-legi, amb ells em porte bé.
No em toca amb tots el de la meua classe pequé som dos grups aleshores soalment estem junts en les troncals .
Em acomiade de tú perqué la campana m'ha salvat.Tinc que anarme'n a ma casa ,demá tornaré a per tú .


DIARI DE BORD
23 d'octubre de 2693, En el la nau espacial ""como la movemos""

Hui hem arribat tot el equip a un planeta que molt be no se per a on para.El capita de la nau a mitat del trayecte se ha quedat adormilat y la nau a aterrat amb un gran sorroll.
Que paz!! tot esta tan bonic axi.Les muntanyes son molt boniques .Casi no puc esperar voreles plens de MS-DOS.
Que bó deixar arrere tot el calor,la humetat ,el trafi,el sorroll... Aixo si que es vida!!!

12 d'agost
En aquest lloc el temps va cap arrere.L´hem possat el nom al nou planeta Le hem anomenat Pennysilvania tot esta de color groc i roig.Hui he passejat per a buscar coses y he vist un animal molt ágil y estilitzat ,le he anomenat Squirtel ,tota la especie s'anomenara aixina .Esto te que ser el paradis.¡¡¡esto es vida!!!

23 gener
Anoche volvio a caurer MS-DOS ¡¡m'encanta!!! Tot a quedat ple de aquesta sustancia que calcina tot.Pero tot se regenera pronte ¡¡esto si que es vida!!!

1 decembre
He conegut a tots les seres que viuen en aquest planeta .
Les he dit que si podien ayudarme a mi i als meus companys per a quitar el MS-DOS de la porta ,no puc entrar a ma casa y tan poc puc anar a treballar ,tot el MS-DOS esta en la porta i no puc fer res, huy tinc que dormir en el carrer ¡¡¡esto si que es vida!!!

25 novembre
aquesta nit volvio a caurer MS-DOS ,millor dit merda groga.Tinc les mans calcinades perque he tingut que possar-me-les en el cap per a que no me'l calcinara.Tot el mon me esta vegent ,pero ningu m'ayuda .No pasa rés perque ¡¡¡Esto es vida!!!

30 d'octubre
Els meus copanys son uns cagats, tot menys eixir a ayudarme emporte 25 dies açi parat y ningu m'ayuda .Ells estan en la nau,els seres de aquest planeta passen em miren pero no me ayuden, quant deixe de caurer MS-DOS qué a tot el món li agrada menys a mí ,els agarrare y em vaig fer damunt tot el m'estic aguantant.Tinc un diari que he agafat i diu que va a caurer deu pulgades de MS-DOS .NO ho puc creurer!!!!!
29 D'octubre
Com no el noticiari s´ha confos no han caigut deu pulgades no han caigut 32 pulgades com a menys .Yo no puc mes aquesta nit vaig a dirle als meus companys si puc eixir d'aci que es anem a casa que estic fart d'estar en quest planeta que yo creia que era el paradis.Tot el mon que pasa per el meu costat ni paren, se riuen de mi,yo crec que me han possat hasta seudonom.¡¡¡ay com els agafe!!!!

29d'agost
Despres de estar més de un mes per a plegar a la nau ,ya estic en ma casa. Aqui se li ocurrisca vuire en Pennysilvania tant solitari amb tant MS-DOS ¡¡¡te que estar boig!!!! ¡¡Aixo es la mort !!! A per cert he aplegat a la terra amb la calor, la humetat,el trafic,...Aixo si que es vida !!! lo demes pingo i cepill

RESUM DE L'INTELIGENCIA A MÉS
La inteli-ligencia compta molt,peró també són decisives les ganes d'aprendrer , la disciplina ,l'esforç personal .Abans els fills i els alumnes eres bombardejats amb l'exigencia de l'ordre i prodüia al-lèria als adolescents.Després ,els estudiants van guanyar llibertat ,els alumnes intel-ligents eres capaços de treballar sense coaccionar-los ,peró flatava disciplina .La disciplina era dels ámbits conservadors,peró allo no es de dretes ni d'esquerres .L'emigracio ,l'igualtat ,la inteligencia ,els novinguts s'obrissin més camí.Pero aquesta gent de fora s'ha imposat per l'autodomini i l'exigència que diuen a dins

OPINIÓN
La meua opinió es que allo que mes importa en la vida no es la inteli-ligencia.Allo mes important en la vida es la constacia i les ganes que tens en conseguir aquella cosa.Si una persona no te constancia en una cosa nunca arribara a ninu puesto ,i si aplega tan promte com aplega s'en va.Ademés les persones que coseguisen algo sense fer res no li tenen tant apreu com pots tindrer tu amb constancia .Amb tot lo dit anteriorment, vull dir que no per ser inteligent ho tens tot, molta gent que viu en el carrer es inteligent pero no han tingut constancia en les coses que ells volien .

JACK VANCS
Jack *Vance, nascut en 1920, és un dels escriptors nord-americans de ciència ficció més populars que ha donat el gènere. Encara que les seues novel·les es presenten com simples narracions d'aventures, així com el *exotismo que les caracteritza i l'anàlisi de la relació individu/grup que proposa les han fet més perdurables de l'esperat per la majoria dels comentaristes.
llenguatges de pao

vance146.jpg


Lectures 3ª evaluacion
Josep pla "el quadern Gris"
Montserrat roig "Diguis que m'estimes encara que siga mencanta"
Joan perucho " carnet d'un diletant"
Joan garcia oliver "OC"
Joan fuster "diccionari per a ociosos"Un dels millors escriptors es "josep pla"
un dels llibre de jospe pla es "el quadern gris"
ns dels conte mes important de josep pla es "contraband"


exemples de génere d'opinio periodistcs
un dels exemples de article d'opinio :columna
un altres exemple de aticle d'opinio:editorial del anticatalanisme com arma electoral.
un dels ultims articles d'opinio que he buscat es:carta al director. tracta sobre la renfe